www.grise.pl

Sieci > Bezpieczeństwo > Model TCP/IP

Dostępu do sieci  Internetowa  Transportowa  Procesów i aplikacji 


2 Bezpieczeństwo na poziomie poszczególnych warstw modelu TCP/IP

Bezpieczeństwo sieciowe jest tematem bardzo szerokim. Dotyczy wielu różnych elementów, nie tylko konkretnego systemu operacyjnego, aplikacji czy protokołu. Z tego właśnie powodu rozdział ten jest przekrojowym spojrzeniem na problem bezpieczeństwa. Jako punkt odniesienia wybrany został model TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Wybór padł na ten właśnie model, a nie na model OSI (ang. Open Systems Interconnection), ponieważ lepiej oddaje on strukturę Internetu. Model TCP/IP nazywany jest też czasami modelem DoD, ponieważ był on rozwijany przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych (ang. U.S. Department of Defense). Model odniesienia TCP/IP jest znacznie bardziej elastyczny od modelu OSI. Nacisk położony jest na hierarchiczny układ funkcji bez ścisłego podziału na warstwy [8]. Porównanie obu modeli prezentuje rysunek 2.1.

Rysunek 2.1 Porównanie modelu TCP/IP z modelem OSIWstecz  Spis treści  Dalej