www.grise.pl

Sieci > Home

Mechanizmy i środki bezpieczeństwa w sieci Internet 
Sieci komputerowe rozwijają się bardzo dynamicznie i stają się systemami coraz bardziej skomplikowanymi. Wykorzystywanie graficznych interfejsów użytkownika sprawia jednak, że stopień ich zrozumienia jest niewielki. Chodzi tutaj o wiedzę związaną z funkcjonowaniem, zabezpieczaniem i administrowaniem sieciami komputerowymi.