www.grise.pl

Sieci > Bezpieczeństwo > Wstęp

Spis treści  Problematyka bezpieczeństwa  Model TCP/IP  Ściany ogniowe  Rozwiązania firmy Cisco  Praktyczne zastosowanie  Dodatki  Bibliografia


Wstęp

Liczba osób korzystających z zasobów Internetu nieustannie rośnie. Szacuje się, że we wrześniu 2002 roku na świecie było ich ponad 600 milionów [7]. Według przewidywań liczba ta ma wynieść 945 milionów w 2004 roku, natomiast w 2007 blisko 1,5 miliarda [2]. Dostęp do ogromnej ilości danych, szybki przepływ informacji, czy też rozwijający się handel i bankowość elektroniczna to tylko niektóre z oferowanych możliwości. Z Internetu korzysta się zarówno w domu, jak i w pracy, powoli staje się on codziennością. Z tego powodu bardzo ważne jest zadbanie o bezpieczeństwo. Utrata, ujawnienie lub podrobienie cennych, często poufnych informacji oznacza wymierne straty. Słowa te nabierają szczególnego znaczenia zwłaszcza wtedy, gdy pomyślimy o elektronicznych transakcjach finansowych.

Celem pracy jest zaprezentowanie metod i środków bezpieczeństwa. Nikt nie spodziewał się, że sieć ARPANET przyjmie kiedyś kształt dzisiejszego Internetu. Skutkiem tego jest, że zapewnienie obecnie bezpieczeństwa nie jest sprawą prostą. Proponowanych jest wiele rozwiązań, które mogą być zastosowane na poziomie różnych warstw modelu TCP/IP. Bardzo popularne i często stosowane są ściany ogniowe. Pozwalają one zabezpieczyć dostęp do Internetu i chronić wewnętrzną sieć. Przykładem doskonałej ściany ogniowej może być PIX Firewall firmy Cisco. Firma ta oferuje również inne urządzenia, które pozwalają na kompleksowe zabezpieczenie sieci komputerowej. Praca ta nie omawia wszystkich technologii związanych z bezpieczeństwem sieciowym, ale z pewnością przedstawia najważniejsze z nich.

Spis treści  Dalej